RSS

Kvinnofolkhögskolans studieförberedande kurs

Ditt val – ditt liv.
För tredje gången håller Kvinnofolkhögskolan en 12 veckors studieförberedande kurs, för andra gången i Kvinnofolkhögskolans egna lokaler. Syftet med kursen är att ge unga vuxna (under 25) utan slutbetyg från grund- eller gymnasieskola en möjlighet att prova på att studera på en folkhögskola, och därefter eventuellt fortsätta studera på Kvinnofolkhögskolan eller någon annan folkhögskola.

Att studera på en folkhögskola är väldigt annorlunda från att studera på en gymnasieskola eller på Komvux, skillnaderna i tillvägagångssätten för att lära ut och metoderna för att samla in kunskap är enligt mig som natt och dag. På kursen arbetar vi i teman, och varje tema har vi i 3 veckor. För tillfället så arbetar vi med MR (mänskliga rättigheter) då vi lär oss om vilka rättigheter vi har, eller rättare sagt ska ha, och hur det ser ut i praktiken. Vi använder kunskapskällor som FNs allmänna förklaring av dom mänskliga rättigheterna, filmer, texter och studiebesök. Bl.a besökte vi Svenska mässan under MR dagarna. Vi analyserar och diskuterar allt material i gruppen, och avslutar med en presentation av en uppgift vi valt utifrån temat.

Flera av deltagarna i kursen har tidigare studerat på gymnasium och/eller Komvux, och har av olika anledningar inte nått sina mål. Genom denna kurs har några av deltagarna funnit ett fungerande sätt att studera, upptäckt att studera på en folkhögskola helt enkelt passar en bättre än skolor med ett annat förhållningssätt till (ut)bildning. Andra har konstaterat att Komvux passar dom bättre, och kommer inte att fortsätta studera här nästa termin, men oavsett om man väljer att fortsätta studera på Kvinnofolkhögskolan eller ej, så har vi alla fått en bredare uppfattning om lärande och kunskap, och har därmed bättre förutsättningar för att göra rimligare val när det gäller våra studier.

Julia Carlos
Studieförberedande Kurs


Din kommentar