RSS

Så banbrytande är normkritisk fotboll

PÅTRYCK I torsdag publicerade vi en artikel skriven av Eva-Marie Elg som handlar om Kvinnofolkhögskolans egna fotbollslag, Kvinnofolk FS, samt radical queerleading-gruppen som hejar på laget.

Queerleadinggruppen uppmärksammades och fick positiv respons vid den turnering som laget deltog i, tillsammans med andra folkhögskolor. De ropade ramsor som

“Åh FS när ni spelar bollen som ni gör, ni alla normer krossar och murarna förstör / Vi-ser-på-er-FS! / Vi vill ha mer FS, queer FS, that’s why we cheer FS!”
citerar Elg i artikeln som ni kan läsa här.

Normkritik och queer är dock något som tycks vara ovanligt och kanske till och med ogillas av andra idrottsutövare och sportförbund. Så sent som i onsdags uppmärksammade tidningen Metro att idrottens egna studieförbund Sisu, märkt av ett extremt lågt intresse för normkritik och HBTQ inom idrotten, då de under hösten arrangerat en HBTQ-kurs dit idrottsförbunden i Stockholm bjudits in.

Av de 3000 inbjudna klubbarna valde endast 5st att delta.

Detta visar på ett skrämmande lågt intresse för att arbeta mot rådande normer och detta synliggör hur starkt behovet är.

RFSL och RFSL Ungdom pekar också på detta i rapporten ”HBTQ och idrott” som publicerades tidigare i år. I rapporten poängteras behovet av förebilder inom idrotten,

”Det finns få öppna hbtq-personer inom idrotten som kan fungera som förebilder för informanterna. De som finns är oftast homo- eller bisexuella som har kommit ut först efter att deras idrottskarriär tagit slut. Det skapar en känsla hos informanterna att det är svårt att som hbtq-person att vara idrottare, och näst intill omöjligt att göra idrottskarriär. ”
-citat från RFSL.se

Kvinnofolk FS och radical queerleading utgör en del i en viktig och radikal förändring som krävs för att göra idrotten tillgänglig för såväl kvinnor som transpersoner, homo- och bi-sexuella samt andra som så ofta exkluderas ur idrottssammanhang.

Läs metros artikel här

Reporter: Ellie Nordfelt


Din kommentar