RSS

Ny undersökning: så vanligt är sexuellt våld mot barn

Triggervarning: artikeln handlar om sexuellt våld.

I en ny undersökning från Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala Universitet, undersöks våld mot barn i Sverige.
Studien är baserad på omkring 10000 enkätsvar från slumpvis utvalda vuxna i blandade åldrar från 18 till 75 år.
Undersökningen konstaterar att en tiondel av de tillfrågade männen* och en fjärdedel av kvinnorna* har utsatts för våldtäkt och andra sexuella övergrepp innan 18års ålder.
En mycket hög siffra kan tyckas, men Frida Hallén som är ordförande i organisationen HOPP-Stockholm blev inte överraskad,

– Vi är inte alls är förvånade. Utan det stämmer väl överens med vår bild. Att det är så pass utbrett och så pass vanligt med sexuella övergrepp i samhället, säger hon i en intervju för SVT.

HOPP är en av de organisationer som ger stöd åt våldsutsatta. De möter ofta personer som utsatts i ung ålder, med depressioner, post traumatiskt stressyndrom och självmordsförsök som konsekvens.

Studien gör skillnad på “påtvingade sexuella handlingar” och “fullbordad våldtäkt”. Men Frida Hallén och HOPP vill lägga fokus vid konsekvenserna för de utsatta,

– Jag vill lyfta fram att för ett barn kan det [exempelvis ofrivillig sexuell beröring] vara lika traumatiserande som en fullbordad våldtäkt.

Läs SVT’s artikel här

*De tillfrågade har själva definierat om de är män eller kvinnor. Undersökningen inkluderade inga andra könsidentiteter.

Reporter: Ellie Nordfelt


Din kommentar