RSS

Politisk filosofi och feminism

iPhone Image 64F44BBerit Larsson som är fil.dr och lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet kommer under våren att hålla föreläsningar om politisk filosofi och feminism.

Föreläsningarna kommer hållas på Kvinnofolkhögskolan under elva fredagar från kl 13.30 – 15.40, upplägget kommer vara ca en timmas introduktion och en timmas reflektion och samtal.

1 mars         Världslig och värdelös” – Om kärlek till världen       

Hannah Arendt

 

8 mars         Totalitarism och banal ondska                                    

Hannah Arendt

 

15 mars      Existentialism och fenomenologi                                 

Simon de Beauvoir

 

22 mars      ”Det andra könet”                                                         

Simon de Beauvoir

 

12 april       Neomarxism; Om Politik                                             

Chantal Mouffe

 

19 april       Hegemoni, demokrati och agonism                             

Chantal Mouffe

 

26 april       ”Worldtravelling and Playfulness”                              

Maria Lugones

 

3 maj           Politik och tillhörighet                                                 

Nira Yuval Davis

 

17 maj         Nymaterialism                                                             

Karen Barad

 

24 maj         Queer fenomenologi                                                     

Sara Ahmed

 

31 maj         Vithetens fenomenologi                                                 ‘

Sara Ahmed

 

 

Exempel på texter som i mån av tid och intresse kan läsas inför träffarna samt olika intervjuer och föreläsningar som finns på YouTube är

 

Hannah Arendt

Internet Encyclopedia of Philosophy ( http://www.iep.utm.edu/arendt/)

The world of Hannah Arendt (http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/essay1.html)

 

Simone de Beauvoir

Boken Det andra könet (Läs gärna förordet av Eva Gothlin)

 

Chantal Mouffe

Boken Om det politiska

(http://www.youtube.com/watch?v=4Wpwwc25JRU)

 

Maria Lugones

”Heteosexualism och det koloniala/moderna könssystemet” i boken Postkolonial Feminism 1

 

Nira Yuval Davis

”Gender mainstreaming och intersektionalitet” i Kvinnovetenskaplig Tidskrift,

nr 2-3, 2005

 

Karen Barad

”Posthumanistisk performativitet: mot en förståelse av vad materia betyder” i boken Posthumanistiska nyckeltexter

 

Sara Ahmed

”Vithetens fenomenologi” i Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2, 2010

Jennie Alfredsson
Allmän Kurs 3


Din kommentar